Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Δελτίο υπεράσπισης Στάλιν-Ζαχαριάδη 2012

<a title="View Δελτίο υπεράσπισης Στάλιν-Ζαχαριάδη 2012 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/101679098" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Δελτίο υπεράσπισης Στάλιν-Ζαχαριάδη 2012</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/101679098/content?start_page=1&view_mode=scroll" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="" scrolling="no" id="doc_74800" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου